Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy AWSD

Działalność Domu ma dwojaki charakter: rekolekcyjny oraz wypoczynkowy.

W zależności od oczekiwań naszych gości organizujemy lub współorganizujemy różnego rodzaju wydarzenia zgodne z charakterem naszego Domu.

Dom bezpośrednio związany jest z Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, które jest jego właścicielem. W pierwszej kolejności Dom służy zatem potrzebom Seminarium: odbywają się w nim rekolekcje przed święceniami diakonatu i prezbiteratu, rekolekcje księży profesorów oraz tydzień propedeutyczny alumnów I roku.

Organizujemy rekolekcje kapłańskie. Księża przeżywają u nas także inne spotkania kapłańskie, np. jubileusze i rocznice święceń oraz spotkania rodzinne.

W Domu przyjmowani są goście indywidualni, duchowni i świeccy, którzy przybywają do nas, aby odpocząć i zregenerować siły, napawając się pięknem krajobrazu.

Przyjmujemy także działające przy parafiach grupy i wspólnoty, które pragną przeżyć rekolekcje. W progach Domu gościliśmy m.in. grupę rekolekcyjną Oazy Rodzin oraz liczne wspólnoty oazowe, ministranckie, schole liturgiczne, oddziały Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i inne grupy modlitewno-formacyjne działające przy parafiach.

Na przestrzeni tych lat działalności Domu gościliśmy wiele grup pielgrzymkowych, które zatrzymywały się u nas na dłużej, zwiedzając okoliczne miejsca kultu: Sanktuaria Maryjne w Różanymstoku i w Świętej Wodzie, Sanktuarium w Sokółce, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku oraz inne miejsca związane z bł. Michałem Sopoćką. Inne grupy zatrzymywały się na krótki czas, kontynuując pielgrzymkę do Ostrej Bramy w Wilnie.

Nasz Dom odwiedzają różne fundacje i stowarzyszenia, domy pomocy społecznej, grupy uczniów z nauczycielami. Przebywali u nas turyści i pielgrzymi z całej Polski oraz goście z innych krajów, m.in. z Włoch, Litwy, Belgii, USA, Białorusi.

Zapraszamy do skorzystania z oferty rekolekcyjno-wypoczynkowej  naszego Domu oraz doświadczenia panującej w nim ciepłej, rodzinnej atmosfery. Dzięki temu pobyt u nas będzie niezapomnianym przeżyciem i okazją do odpoczynku od codziennych zajęć.